Tietosuojaseloste

Yleistä

Kyyti Operointi Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste ja 24 §:n mukainen informointiasiakirja Kyyti-palvelun käyttäjistä.

Kyyti Operointi Oy (“KYYTI”) kerää henkilötietoja asiakkaista. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä henkilötietoja keräämme, miten käsittelemme henkilötietoja sekä miten voit käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi.

KYYTI käsittelee henkilötietojasi voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tätä tietosuojaselostetta saatetaan päivittää. Löydät ajantasaisen version kotisivuiltamme www.kyyti.info. Tämä tietosuojaseloste soveltuu kaikkiin KYYDIN palveluidensa toteuttamisen yhteydessä käsittelemiin henkilötietoihin.

Tämä tietosuojaseloste koskee ainoastaan KYYDIN suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Tämä tietosuojaseloste ei kata kolmansien osapuolien tietojen käsittelyä emmekä ole vastuussa kolmansien osapuolien suorittamasta tietojen käsittelystä.

Rekisterin pitäjä

Henkilörekisterin pitäjä:

Kyyti Operointi Oy (”KYYTI”)

Y-tunnus: 2801777-9

Osoite: Pasilankatu 2, 00240 Helsinki

Sähköposti: support@kyyti.info

Kotisivut: www.kyyti.info

Rekisteriasioita hoitava henkilö: COO Pekka Niskanen, etunimi.sukunimi@tuup.fi

Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot, joita voimme kerätä käyttäjistämme:

Perustiedot

Perustietoina voimme kerätä käyttäjästä sähköpostiosoitteen, etu- ja sukunimen, osoitteen ja puhelinnumeron.

Tilauksia koskevat tiedot

Tilattujen ja ostettujen Kyyti-matkojen osalta keräämme tiedon maksuista, ajankohdista sekä tilausta varten mahdollisesti annetuista lisätiedoista (esim. henkilömäärä, matkatavarat).

Sijaintitiedot

Asiakkaan tilauksen yhteydessä antamien osoitteiden koordinaatit tallennetaan tietokantaan, jotta palvelun toimitustiedot voidaan kirjoittaa ostokuittiin ja hakea sieltä asiakkaan niin halutessa. Tilauksen tiedot voidaan poistaa asiakkaan pyynnöstä.

Palvelun käyttöä koskevat arviot ja palautteet

Voimme tehdä asiakaskyselyjä, joilla keräämme tietoa palvelun käytettävyydestä. Voimme myös kysyä tarkempia taustatietoja kuten sukupuolen, iän, asuinpaikan ja autonomistuksen. Asiakaskyselyihin vastaaminen on aina vapaaehtoista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

KYYTI käyttää henkilötietojasi henkilötietolain (523/1999) mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

Tarjotaksemme palveluamme sekä täyttääksemme sopimussuhteeseen perustuvat velvollisuutemme

Käsittelemme henkilötietojasi ensisijaisesti tarjotaksemme palveluita ja tuotteita sinulle. Käsittelemme tietoja esimerkiksi käyttöoikeuksien, asiakassuhteen ja palvelun hoitamiseen, hallintaan sekä kehittämiseen. Rekisterin tietoja käsitellään KYYDIN henkilö- ja organisaatioasiakkaiden ja KYYTI-tuotteiden yksilöimiseksi ja henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuuden varmistamiseksi, virhetilanteiden selvittämiseen sekä mahdollisten väärinkäytösten ja tietosuojaloukkausten selvittämiseen. Lisäksi tietoja käytetään myös palveluiden käytön määrän sekä kustannusten seurannan ja jaon selvittämistä varten. Henkilötietoja käytetään myös maksujesi sekä mahdollisten palautusten käsittelyyn sekä antaaksemme palveluntarjoajakumppaneillemme tarvittavat tiedot tilauksesi toimittamiseksi.

Mikäli otat yhteyttä asiakaspalveluumme, käytämme antamaasi tietoa vastataksemme kysymyksiisi ja ratkaistaksemme mahdolliset reklamaatiosi. Jotta palvelumme ja tuotteemme vastaisivat odotuksiasi, antamaasi tietoa voidaan käyttää esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyihin. Voimme myös pyytää kolmatta osapuolta suorittamaan tällaisen kyselyn puolestamme.

Asiakasviestintään

KYYTI käsittelee henkilötietojasi kertoakseen sinulle palvelua ja tuotteita koskevista muutoksista. Voimme myös käyttää tietojasi lähettääksemme sinulle uutiskirjeitä edellyttäen, että olet antanut tähän suostumuksesi.

Palvelun kehittämiseksi

Voimme käsitellä tietojasi parantaaksemme palveluamme ja tuotteidemme laatua esimerkiksi analysoimalla palveluidemme käyttöä. Pyrimme käyttämään tähän tarkoitukseen anonyymia tietoa, josta henkilöä ei voida tunnistaa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyvät tiedot saadaan luovutuksena myyntikanavista. Alkuvaiheessa ainoa myyntikanava on Tuup. Jatkossa voi olla useita myyntikanavia.

Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan myös kerätä asiakkaalta itseltään esimerkiksi asiakaskyselyillä, joihin vastaaminen on vapaaehtoista.

Säännönmukaiset tietojen siirrot ja luovutukset

KYYTI voi jakaa tietojasi liikekumppaneille, joiden kanssa se tarjoaa yhdessä tuotteita tai palveluita. Tällaisia voivat olla esimerkiksi muut kuljetus- ja liikkumispalveluntarjoajat, matkatoimistot, matkakohteet, kaupungit ja toimivaltaiset viranomaiset.

Ota huomioon, että ulkopuolisten kumppaneiden tietosuojakäytännöt eivät ole hallinnassamme. Tällaiset palveluntarjoajat saattavat ottaa sinuun yhteyttä pyytääkseen lisätietoja tilaukseesi liittyen tai vastataksesi mahdollisesti lähettämääsi arvosteluun.

Tietoja ei siirretä sellaisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntöä EU:n komissio ei ole katsonut riittäväksi. Tietoa ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Mikäli Kyyti Operointi Oy on osapuolena sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa yrityskaupassa, voimme siirtää henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle, joka on mukana kyseisessä yrityskaupassa. Tällaisessa tilanteessa takaamme henkilötietojesi luottamuksellisuuden ja ilmoitamme asiakkaillemme ennen tietojen siirtoa tai soveltuvan tietosuojaselosteen vaihtumista.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin keinoin. Henkilötietoja käsittelevät vain KYYDIN erikseen määrittämät henkilöt tai KYYDIN työntekijät omassa työssään. Järjestelmään pääsy on rajattu ja rekisteri suojattu palomuurilla sekä pääsyn hallinnalla.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain nojalla oikeus tarkistaa maksuttomasti kerran vuodessa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettuna rekisteriin. Vapaamuotoinen pyyntö tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna yllämainituille rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä tulee mainita tarvittavat tunnistetiedot, jotta tietojen hakeminen järjestelmästä on mahdollista. Tällaisia tietoja ovat nimi ja sähköpostiosoite. Tarvitsemme myös tiedon siitä, sallitko tietojen toimittamisen sähköpostilla. KYYTI lähettää tiedot vain palveluun tallennettuun sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Asiakas voi korjata omat tietonsa itse kirjautumalla sisään käyttämäänsä Kyydin myyntikanavaan (alkuvaiheessa vain Tuup-sovellus) ja menemällä omiin tietoihinsa. Tiedot päivittyvät Kyydin asiakasrekisteriin. Muissa asioissa asiakas voi toimittaa vapaamuotoisen korjauspyynnön yllämainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä tulee mainita myös edellisessä kappaleessa luetellut tunnistetiedot.

Suostumukset ja kiellot

Asiakas voi kieltää tietojensa käyttämisen uutiskirjeiden lähettämiseen. Mikäli asiakas kieltää tietojensa käyttämisen uutiskirjeiden lähettämiseen, lähetetään hänelle vain olennaisia tietoja palvelun käyttämiseen liittyvistä muutoksista.

Muutokset

Tätä tietosuojaselostetta saatetaan päivittää. Löydät ajantasaisen version kotisivuiltamme www.kyyti.info. Emme tee huomattavia muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen emmekä vähennä oikeuksiasi ilman etukäteisilmoitusta näistä muutoksista.

 

 

 

 

 

 

 

Liikkumisen uusi aikakausi